♦ Quy định chính sách đổi trả hoàn tiền tại Trung Store

 

  • Đổi Trả: khi sản phẩm lỗi từ nhà sản xuất hoặc nhà bán. Đổi sản phâm cùng mã trong vòng 3 ngày hoặc sản phẩm khác.

 

  • Hoàn Tiền: khi sản phẩm lỗi từ nhà sản xuất hoặc nhà bán  sẽ hoàn tiền lại cho khách hàng nếu sản phẩm lỗi trong thời gian bao test.