Hình Thức Thanh Toán

     ♦ Thanh Toán Tiền Mặt

     ♦ Thanh Toán Chuyển Khoản:

** Chủ khoản: Phạm Tiến Trung

   • Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Định –  0181001667348
   • Ngân hàng ACB chi nhánh Hà Nội –  9889.66886688
   • Liên Việt Post Bank –  1199.66886688
   • Ngân Hàng TPBank –  01551349001
   • Ngân Hàng Martimebank MSB – 04001010759366
   • Ngân Hàng TM CP Sài Gòn SCB – 1490111805640001

      ♦ Hỗ trợ trả góp

* Trả Góp Mpos 0% lãi suất, chi phí cà thẻ + chi phí chuyển đổi dịch vụ: tuỳ thuộc và số tiền trả góp

*HD Saison Trả trước: 50%, 40%, 30% tuỳ thuộc vào sản phẩm mua + số tiền trả góp. % lãi suất tuỳ thuộc vào số tiền vay và số tháng vay.