0977 454545

MacBook Pro 13.3-inch (2017)

  • 3.1GHz dual-core Intel Core i5 processor,
  • 8GB 2133MHz Memory
  • 256GB flash storage
  • Intel Iris Plus Graphics 650
  • 4 x ports ThunderBolt 3

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.