0977 454545

Macbook Pro 13.3-inch Touch Bar (2017)

  • 2.8GHz quad-core Intel Core i7
  • 16GB 2133MHz memory
  • 256GB flash storage
  • Radeon Pro 555 with 2GB memory
  • 4 x ports Thunderbolt 3

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.