0977 454545

MacBook Pro 15-inch (2017)

  • 2.8GHz dual-core Intel Core i7 processor, Turbo Boost up to 3.6GHz
  • 16GB 2133MHz Memory
  • 256GB SSD Storage
  • Radeon Pro 555 with 2GB memory
  • 4 x ports ThunderBolt 3

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.